Polska
              Akademia Umiejętności [KRAKÓW]


Zadanie publiczne w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r." - pkt. C: "Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą".


 KONFERENCJA NAUKOWA:
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowychPolski
              Uniwersytet Na Obczyźnie [LONDYN]


aktualności  konferencja  publikacja  |  organizatorzy  |  wsparcie  |  mediaroom  |  kontakt

WAŻNE
AKTUALNOŚCI


INFORMACJE

25/09/2013, Kraków
_________________


Spotkanie Komitetu Programowo-Organizacyjnego podsumowujące zarówno konferencję, jak i cały projekt. [Polska Akademia Umiejętności, Sławkowska 17, Kraków]

. . .


23-24/09/2013, Kraków
_________________

Dwudniowa konferencja naukowa "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL" [Polska Akademia Umiejętności, Sławkowska 17, Kraków]

. . .


22/09/2013, Kraków
_________________

Spotkanie "networkingowe" Prelegentów biorących udział w naszej konferencji. W siedzibie PAU Badacze będą rozmawiać na tematy związane z naszą konferencją, a także będą uczestniczyć w koncercie muzyki poważnej. [Polska Akademia Umiejętności, Sławkowska 17, Kraków]

. . .


05/07/2013, Kraków
_________________

Ogłoszenie informacji o przyjętych referatach [notka na stronie internetowej oraz bezpośrednie powiadomienia rozsyłane drogą mailową]

. . .


01/07/2013, Kraków
_________________

Omówienie zgłoszeń i wybór Prelegentów konferencji podczas spotkania Komitetu Programowo-Organizacyjnego [siedziba Polskiej Akademii Umiejętności]

. . .


15/06/2013, Kraków
_________________

Ostatni dzień zgłaszania referatów. Zobacz: rejestracja [Call for papers + Formularz zgłoszeniowy]

Konferencja: PUBLIKACJA

INTERNET, 30 LISTOPADA 2013


W sobotę - 30 listopada 2013, udostępniamy Państwu zarys publikacji składającej się z tekstów referatów nadesłanych nam przez Prelegentów naszej konferencji w roku 2013. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią: tutaj...

__________________________________Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych -

"EuroEmigranci.PL"

KRAKÓW, 23-24 WRZEŚNIA 2013


W poniedziałek i wtorek - 23/24 września 2013, odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa PAU-PUNO: "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL". Program obrad znajduje się: TUTAJ, abstrakty wystapień: TUTAJ, a reportażowe galerie zdjęć już: TUTAJ

__________________________________Konferencja: ABSTRAKTY

INTERNET, 2 WRZEŚNIA 2013


W poniedziałek - 2 września 2013, udostępniamy Państwu publikację złożoną z abstraktów wystąpień, które Prelegenci przygotowują na naszą Konferencję w 2013 r. Zapraszamy do lektury! Dokument PDF jest do pobrania: TUTAJ...

__________________________________


Prof. dr
                 hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
Dyskusja panelowa: Środowisko akademickie dla migrantów

KRAKÓW, 16 SIERPNIA 2013


W piątek - 16 sierpnia 2013, Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska zaproponowała przeprowadzenie dyskusji panelowej, która odbędzie się na zakończenie obrad naszej konferencji. Dyskusja ta służyć ma wyliczeniu przez uczestników konferencji różnych form pomocy, jaką środowisko badaczy może zaoferować środowiskom migracyjnym. Większość uczonych ma na ten temat własne przemyślenia, których podstawą są zawodowe oraz prywatne obserwacje czynione podczas badań. Zaproponujemy zatem przedstawienie ich w postaci propozycji konkretnych działań. Autorzy propozycji będą proszeni o przygotowanie (po naszej konferencji) krótkich pisemnych propozycji, które włączone zostaną do publikacji konferencyjnej. Szczegóły: TUTAJ...

__________________________________Program Konferencji
- schemat obrad

INTERNET, 16 SIERPNIA 2013


W piątek - 16 sierpnia 2013, udostępniamy Państwu pełną wersję schematu obrad naszej Konferencji w roku 2013. Zapraszamy do zapoznania się z planem wydarzeń: TUTAJ...

__________________________________Selekcja zgłoszeń
dokonana

KRAKÓW, 5 LIPCA 2013


W piątek - 5 lipca 2013, po poniedziałkowym posiedzeniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego oraz następującej po tym wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń, uprzejmie informujemy o zakończeniu procedury selekcji referatów proponowanych do wygłoszenia na konferencji "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL". Powiadomienia o rozstrzygnięciach przesłano drogą mailową do Osób bezpośrednio zainteresowanych.

__________________________________Spotkania w Krakowie

KRAKÓW, 1 LIPCA 2013


W poniedziałek - 1 lipca 2013, w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyły się bardzo ważne spotkania. Na pierwszym, Zespół Programowo-Organizacyjny dokonał szczegółowego przeglądu zgłoszonych do nas referatów i przedyskutował wstępny plan przebiegu naszej konferencji. Natomiast w drugim spotkaniu wzięli udział Naukowcy, którzy poddali pod dyskusję szereg problemów badawczych związanych z tematyką emigracyjną poruszaną w ramach projektu "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL"

__________________________________


prof. Ewa
                 Lewandowska-Tarasiuk
WARSZTATY LITERACKIE
"Piszę, więc jestem..."

LONDYN, 14 MAJA 2013


W ramach cyklu spotkań naukowych ze Studentami, na tematy dotyczące zadania badawczego w ramach projektu "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL", prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk realizuje na PUNO w Londynie otwarte warsztaty literackie pt.: "Piszę, więc jestem..." Udział w nich wezmą m.in. młodzi polscy Emigranci piszący w Wlk. Brytanii, należący do Koła Młodych Poetów Związku Pisarzy Polskich Na Obczyźnie. Wydarzenie to mieści się w istotnej sferze badań kulturowych nad młodą polską Emigracją. W programie m.in.:

- Radość pisania: SŁOWO jako wyraz ekspresji duchowej...
- Między Parnasem a kiczem...
- Narracje są w nas...
- Poetyckość w codzienności...
- Czytamy siebie...
- Nasze dialogi literackie...

Zapraszamy do Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w dniu: 14/05/2013, III p. POSK na Hammersmith w Londynie, od 18.00 do 21.00 GMT

__________________________________


prof. Dorota
                 Praszałowicz
Przewodnicząca Komitetu
Programowo-Organizacyjnego

LONDYN, 12 KWIETNIA 2013


W piątek, 12 kwietnia 2013 - na dzień przed trzecią "Konferencją Kwietniową PUNO", upamiętniającą Prezydenta Kaczorowskiego, odbyło się w Londynie kolejne spotkanie Komitetu Programowo-Organizacyjnego konferencji "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL". W siedzibie Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie wybrano Przewodniczącą. Została nią prof. Dorota Praszałowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

__________________________________


EuroEmigranci.PL
Sukces
wniosku projektowego
PAU - PUNO

WARSZAWA, 4 LUTEGO 2013


W poniedziałek, 4 lutego 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie ogłosiło wyniki konkursu na relizację zadania publicznego: "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r." Miło nam zakomunikować o tym, że wspólny wniosek projektowy PAU-PUNO znalazł znaczące uznanie w oczach Komisji konkursowej. W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie - we wrześniu 2013, konferencja naukowa: "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL", stanie się faktem. Szczególne podziękowania za profesjonalne przygotowanie wniosku projektowego należą się głównie mgr Grażynie Czubińskiej z PUNO w Londynie oraz mgr Katarzynie Dzięgło z PAU w Krakowie. Dziękujemy również Rektor PUNO - prof. Halinie Taborskiej, oraz Prezesowi PAU - prof. Andrzejowi Białasowi za inspirowanie nas do podjęcia wspólnej, ponadgranicznej pracy.© PAU - PUNO


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w  ramach  konkursu na realizację zadania "Współpraca  z  Polonią  i  Polakami  za granicą  w 2013 r."