Polska
              Akademia Umiejętności [KRAKÓW]


Zadanie publiczne w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r." - pkt. C: "Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą".


 KONFERENCJA NAUKOWA:
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowychPolski
              Uniwersytet Na Obczyźnie [LONDYN]


aktualności  konferencja  publikacja  |  organizatorzy  |  wsparcie  |  mediaroom  |  kontakt

Spis treści
PUBLIKACJA


Zespół redakcyjny

I. Młoda polska emigracja z perspektywy antropologii i socjologii - wprowadzenie

Dariusz Niedźwiedzki: "Polscy migranci w Europie: Europejczycy, etnicy, członkowie społeczności regionalnej i lokalnej" [.pdf]

Michał Garapich: "Zaradni indywidualiści czy anomiczni egoiści? Stereotypy i auto-stereotypy polskich migrantów w Wielkiej Brytanii w ujęciu antropologicznym" [.pdf]

Katarzyna Andrejuk: "Mobilni Europejczycy czy powracający patrioci? Dyskursy o migrantach powrotnych w internetowych serwisach informacyjnych" [.pdf]

Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk: "Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne" [.pdf]

Małgorzata Irek: "Przepisy a życie - nieformalne czynniki kształtujące poakcesyjną migrację Polaków na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej" [.pdf]

Agnieszka Chwieduk: "Specyficzny Polak w normalnej Francji - o polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy" [.pdf]

II. Wokół migracyjnych wyborów

Anne White: "Polish Circular Migration and Marginality: a Livelihood Strategy Approach" [.pdf]

Izabela Kołbon: "Mobilność społeczna w kontekście mobilności przestrzennej: awans, marginalizacja i degradacja społeczna polskich euroemigrantów" [.pdf]

Alicja Bobek: "Migracja jako kryzys więzi społecznej? Analiza na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii" [.pdf]

Roland Łukasiewicz: "Eurobezdomność w nowych warunkach ekonomicznych" [.pdf]

Marek Pawlak: "Zaufanie, wzajemność, nieufność. Mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii" [.pdf]

Hania Janta: "My i oni - doświadczenia Polaków w hotelarstwie w Wielkiej Brytanii" [.pdf]

Rafał Cekiera: "Przyjmowane strategie życiowe w sytuacji emigracyjnej tymczasowości" [.pdf]

Tomasz Otoka: "Aktywność emigracyjna Polaków z niepełnosprawnością - analiza badań własnych na przykładzie niepełnosprawnych mieszkańców Pomorza" [.pdf]

Natalia Mazurkiewicz: "Mentalities That Stick: Post-communism and the Post-2004 Polish Working Class Migration to Ireland" [.pdf]

Małgorzata Michalska: "Razem czy osobno? Nowa polska emigracja w Pradze" [.pdf]

Joanna Kulpińska: "Ameryka czy Europa? Porównanie zamorskich i europejskich strumieni migracyjnych z Babicy" [.pdf]

III. Język i edukacja


Zofia Wodniecka-Chlipalska, Ewa Haman: "Dwujęzyczność - wyzwanie, które warto podjąć, czyli co o dwujęzyczności mówi współczesna psychologia" [.pdf]

Ewa Lipińska, Anna Seretny: "Nie swój lecz i nie obcy - język odziedziczony w perspektywie glottodydaktycznej" [.pdf]

Małgorzata Kułakowska: "Polski uczeń odbiorcą brytyjskich polityk edukacyjnych - kontekst instytucjonalny" [.pdf]

Karolina Blicharz: "Polska szkoła sobotnia w Plymouth" [.pdf]

Urszula Kaźmierska, Michał Spieszny: "Sprawność motoryczna 10-12 letnich dzieci z polskich rodzin mieszkających w Londynie na tle rówieśników mieszkających w Polsce" [.pdf]

Paulina Pustułka: "There Is Nothing Wrong with Six Schooldays Per Week! Educational Strategies of Polish Migrant Mothers Parenting in Great Britain" [.pdf]

Anna Czeniek: "Polski czy Ponglish? Polszczyzna najmłodszej generacji Polaków w Wielkiej Brytanii" [.pdf]

Jagoda Cieszyńska-Rożek: "Zaburzenia rozwoju języka polskich dzieci za granicą" [.pdf]

Agnieszka Hennel-Brzozowska: "Sposoby radzenia sobie migrantów specjalistów - przypadek doktorantów uniwersytetów papieskich w Rzymie" [.pdf]

Krzysztof Koźbiał: "Language Policy as a Key to Integration of Migrants in Liechtenstein" [.pdf]

IV. Więzi rodzinne i gender


Barbara Janta: "Polish Migrants’ Childbearing in the UK" [.pdf]

Elżbieta Kuźma: "Migracje Polek z obszarów peryferyjnych kraju do metropolii europejskich. Analiza społecznych konsekwencji współczesnej mobilności przestrzennej kobiet na przykładzie Podlasianek w Brukseli" [.pdf]

Izabella Main: "Zmiany praktyk kulinarnych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie" [.pdf]

Alina Rzepnikowska: "Convivial Cultures in Multicultural Manchester and Barcelona: Narratives of Polish Migrant Women" [.pdf]

Magdalena Muszel: "Family Gender Roles and Family Gender Relations of Polish Migrants in Ireland after 2004" [.pdf]

V. Perspektywa psychologiczna - nowe kierunki badawcze, nowe działania aplikacyjne

Grażyna Czubińska, Maria Gańczak: "Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku - wstępne doniesienie badawcze" [.pdf]

Agata Laura Smoleń: "Migration-related Stress and Risk of Suicidal Behaviour among New Polish Immigrants in the United Kingdom" [.pdf]

Agnieszka Bielewska: "Kupowanie polskości - tożsamość narodowa jako towar wśród polskiej migracji poakcesyjnej w Wielkiej Brytanii" [.pdf]

VI. Polemika


Jakub Lichański: "EMIGRACJA: nowa jakość w życiu społecznym i kulturalnym Unii Europejskiej. Kilka refleksji świadka historii" [.pdf]


=>
prof. Dorota Praszałowicz

=> dr Magdalena Łużniak-Piecha

=> mgr Joanna Kulpińska
© PAU - PUNO


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w  ramach  konkursu na realizację zadania "Współpraca  z  Polonią  i  Polakami  za granicą  w 2013 r."