Polska
              Akademia Umiejętności [KRAKÓW]






Zadanie publiczne w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r." - pkt. C: "Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą".


 KONFERENCJA NAUKOWA:
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych







Polski
              Uniwersytet Na Obczyźnie [LONDYN]














aktualności  konferencja  publikacja  |  organizatorzy  |  wsparcie  |  mediaroom  |  kontakt

















PAU Kraków








KONTAKT










PUNO Londyn













Polska Akademia Umiejętności


ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
Polska


e-mail: office@pau.krakow.pl
internet: www.pau.krakow.pl




Napisz do nas: konferencja@euroemigranci.pl
Odwiedź nas w sieci:  www.euroemigranci.pl











Polski Uniwersytet Na Obczyźnie


238-246 King Street
London W6 0RF
Wlk. Brytania


e-mail: info@puno.edu.pl
internet: www.puno.edu.pl










© PAU - PUNO






Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w  ramach  konkursu na realizację zadania "Współpraca  z  Polonią  i  Polakami  za granicą  w 2013 r."