Polska
              Akademia Umiejętności [KRAKÓW]


Zadanie publiczne w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r." - pkt. C: "Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą".


 KONFERENCJA NAUKOWA:
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowychPolski
              Uniwersytet Na Obczyźnie [LONDYN]


aktualności  konferencja  publikacja  |  organizatorzy  |  wsparcie  |  mediaroom  |  kontakt

Materiały prasowe
MEDIAROOM


Do pobrania
NOTATKA PRASOWA
[ .pdf - PL ]
PLAKAT KONFERENCJI
[ .pdf - PL ]


Uniwersytet Jagielloński

MSW

Londynek.Net


Dziennik Polski

PAN

Rzeczpospolita


. . .

. . .

. . .


. . .

. . .

. . .LOGO KONFERENCJI
[.jpg - 300dpi - szare]
LOGO KONFERENCJI
[.jpg - 300dpi - niebieskie]

© PAU - PUNO


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w  ramach  konkursu na realizację zadania "Współpraca  z  Polonią  i  Polakami  za granicą  w 2013 r."